Všechny stanice STK na jednom místě

Vítejte na našich stránkách StaniceSTK.cz

Specializujeme se na stanice technické kontroly po celé České republice. V našem přehledném katalogu upraveném podle krajů najdete STK v místě svého bydliště snadno a rychle.

Stanice technické kontroly jsou specializovaná pracoviště, určená přímo k provádění dozoru nad technickým stavem všech silničních motorových a jejich přípojných vozidel.

Technický stav vašeho vozu, výbavy a ústrojí se kontroluje podle zvláštních kontrolních úkonů pro zjišťování a posuzování technického stavu vozidla při technické prohlídce. V příslušných legislativních předpisech jsou pak stanoveny jednotlivé úkony.

Technická kontrola silničního vozidla je v České republice ze zákona nutná prohlídka technického stavu, kterému podléhají všechna silniční vozidla opatřená registrační značkou, skupina, která do těchto vozidel nepatří je kategorie R.

Při kontrole STK není nutné mít s sebou registrační značku, pokud vozidlo ještě není v Čechách registrováno a teprve na registraci čeká. Dále s sebou nemusí mít registrační značku vozidla, která jsou v depozitu. Technická prohlídka se provádí na stanicích technické kontroly.

Prohlídku a celý její průběh upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Co všechno se kontroluje na STK:

 • kontrola karoserie
 • kontrola VIN karoserie
 • kontrola tipu, případě kontrola výrobního čísla motoru
 • kontrola ostatních údajů dle technického průkazu
 • kontrola podvozku
  kontrola výfukového potrubí
 • kontrola vůlí v čepech a silentblocích
  kontrola geometrie přední nápravy
  kontrola vůle v čepech
 • kontrola brzd vozidla – nejprve u kol přední nápravy, pak zadní nápravy a nakonec parkovací (ruční) brzdy
 • kontrola seřízení a stavu předních světlometů
 • kontrola ostatního osvětlení vozidla
 • kontrola povinné výbavy vozidla (lékárna, náhradní žárovky a pojistky, výstražný trojúhelník, klíč na matky kol, zvedák a náhradní kolo)

Doklady, které je třeba předložit technikovi před provedením pravidelné technické prohlídky:

 • originální technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • doklady o provedení měření emisí motoru silničního vozidla ( jen u motorových vozidel, NE u motocyklu při pohotovostní hmotnosti do 400kg )
 • osvědčení o měření emisí ( růžová kartička ) protokol o měření emisí nesmí být starší třiceti dnů platnou revizi plynového zařízení (jen u vozidla přestavěného na alternativní pohon plynem LPG, CNG)

Opakovaná technická prohlídka

Jedná se o prohlídku o pravidelné technické kontrole, při které byla zjištěná vážná závada stupně B nebo nebezpečná závada stupně C. Opakovanou prohlídku do třiceti kalendářních dnů po pravidelné prohlídce se provede jen v částečném rozsahu, omezeném na kontrolu ústrojí, ve kterém byla zjištěna závada a vnější vizuální kontrola vozidla, která prověří, zda nedošlo k poškození od pravidelné kontroly na vozidle. Opakovaná kontrola po třiceti dnech se provede v plném rozsahu.

Po zdařilé technické kontrole obdržíte kontrolní nálepku technické způsobilosti vozidla, která se umisťuje na zadní registrační značku a přípojného vozidla. Slouží k označení vozidla, které úspěšné absolvovalo technickou kontrolu ve stanici technické kontroly. Vyražen je na ní měsíc a rok platnosti technické způsobilosti vozidla. Ta končí dnem provedení, nikoli do konce měsíce!